+90 338 224 12 05

LANGUAGE


Sosyal Medyada Biz}

İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Şirket Kültürü'nü, oluşturmak, korumak ve geliştirmek, İnsan Kaynakları Politikamızın temel dayanağıdır.

* İŞ BAŞVURU FORMU ' * ' Alanları Lütfen Doldurunuz.

*

*

*

*

*

*

*

* *

*

*

*

* "KLASİK ÖZGEÇMİŞ"

İnsan Kaynağının Stratejik önemde Değerlendirilmesi.
'AZRA BİSKÜVİ' İnsan Kaynakları yönetimi, insana verilen değeri, insanı stratejik öneme sahip kılarak ön plana çıkarır ve ayrıcalıklı bir unsur olarak değerlendirilmesi için farkındalık yaratır. İnsan Kaynakları Stratejileri, rekabet ortamında 'AZRA BİSKÜVİ'nin sektörel liderliğini sürdürebilmesi için güvenilir, hızlı hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yapıyı sağlamak ve geliştirmek için yapılandırılır. çalışanlarımız, tecrübe ve yaratıcılıklarının, gelişen rekabet koşullarına ve girilen yeni pazarlara hızlı uyumun sağlanması ve liderlik konumuna gelinmesinde itici güç olacağı inancı ile stratejik bir kaynak olarak değerlendirilir.
Üstün İş Ahlakı ve Dürüstlük.
Çalışanlarımız ile tüm ilişkilerimizde adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına uymak temel ilkemizdir.
Güvenilirlik.
'AZRA BİSKÜVİ' çalışanlarına her türlü yükümlülüğünü yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştireceği konusunda güvence verir.
'AZRA BİSKÜVİ S.T.A.Ş'de çalışanların iş yerlerinde güvenle çalışabilmeleri için, “İş Kanunu ve İş Güvenliği ile İlgili Kanun, Yönetmelik ve Tüzükler”in gereksinimleri yerine getirilirken aynı zamanda ergonomi ve çalışma ortamının geliştirilmesi ile ilgili sektör standartlarını da karşılar. özellikle ülkemizde büyük önem arz eden sivil savunma faaliyetleri de, sorumlu kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde tatbikat ve eğitim organizasyonları ile gerçekleştirilir.
Katılımcılık ve Şeffaflık.
'AZRA BİSKÜVİ' de yöneticiler ve çalışanlar insan kaynakları uygulamalarının ayrılmaz parçalarıdır. çalışanlar, insan kaynakları uygulamalarına ilişkin rol ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilir ve bu sorumluluklarını gerçekleştirmelerinde kendilerine yol gösterilir.

İnsan Kaynakları politikası ve süreçleri, kurumun tüm iletişim kaynakları kullanılarak (İntranet, e-posta, uzaktan eğitim ve toplantı organizasyonlarıyla) çalışanlarla sürekli paylaşılır. çalışanlar kendileri ile ilgili tüm değerlendirmelere ulaşabilir, uygulamalar hakkında eğitim ve bilgi alabilir, bireysel sonuçlarını takip edebilirler.

Ortak Değerlere Bağlılık.
Şirket kültürümüzün temelini ortak değerler oluşturur. Bu ortak değerler:
Güvenilirlilik
Liderlik
Duyarlılık
Müşteri Odaklılık
Verimlilik Yenilikçilik
çalışanların, kurumun ortak değerlerine aykırı davranışları ihtar, ikaz sistemleri ile disiplin kurulu prosedürüne uygun ve tarafsız olarak değerlendirilir.
İşe Alma ve Yerleştirme.
'AZRA BİSKÜVİ' de İşe Alma ve Yerleştirme 'nin temel amacı, şirket kültürüne ve ortak değerlerine uygun, pozisyonların gereksinimlerini en ileri seviyede karşılayacak , kurumu geleceğe taşıyacak çalışanları cezbetmek ve seçmek ve en uygun pozisyona yerleştirmektir. 'AZRA BİSKÜVİ' de işe alma ve yerleştirme, pozisyonlar bazında açıkça belirlenmiş yetkinlik ve mesleki beceri profilleri uyarınca mülakat, panel ve testler gibi modern değerlendirme yöntemleri ve araçları ile gerçekleştirilir.
'AZRA BİSKÜVİ' S.T.A.Ş., seçme yerleştirmenin temelinde, çağdaş, güvenilir,ayrımcılık gözetmeyen, yasalara ve insan haklarına saygılı tutumunu çalışanlarına olduğu kadar çalışan adaylarına da uygulamaktadır.
Gelişim Planlama ve Eğitim.
Gelişim Planlama; çalışanların bulundukları yönetim kademesinde ve fonksiyonda performanslarını geliştirmelerini, şirketin gelecekte ihtiyaç duyacağı pozisyonlar ve yönetim kademeleri için potansiyel çalışanların yetiştirilmesini sağlayacak Gelişim planlarının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir. Sınıf Eğitimi, Uzaktan Eğitim, Makale, Kitap, özel görevlendirme ve rotasyon gibi çoklu öğrenme unsurlarıyla desteklenen Gelişim Paketleri sürekli geliştirilen öğrenme Portaliyle çalışanlara sunulur.
Ücretlendirme.
Ücretlendirme sisteminde adaleti sağlayabilmek amacıyla gerçekleştirilen “iş değerlendirme” ile, tüm işlerin kurum hedeflerine ulaşılmasına olan katkı ve sorumluluk seviyelerine ve belirlenmiş standart faktörlere göre değerlendirilmesi gerçekleştirilir. ücret yönetiminin temel ilkesi, iş değerlendirme sonuçları, şirket dışı–içi ücret dengelerini baz alan adil ve rekabetçi ücret politikalarıyla, performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanların toplam gelir paketlerinin yönetilmesidir.
Endüstri İlişkileri.
Endüstri İlişkilerinin amacı, kurumda ilgili kanun ve mevzuatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, çalışanların yasal ve sözleşme gereği edinilmiş haklarının takibi ve uygulanması, çalışma barışının korunmasını sağlayacak ve yasal yükümlülükleri yerine getirecek şekilde özlük haklarının yönetilmesidir.